Placeholder Photo

Termeni și Condiții

Start

Accesul şi utilizarea site-ului se face sub autoritatea acestor reguli, intermenii şi condiţiile de mai jos. Utilizarea site-ului ca şi vizitator, înregistrarea ca şi utilizator şi accesul la serviciile oferite de acesta presupune implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora. Scopul permis pentru utilizarea site-ului este obţinerea de informaţii şi accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. Pentru a obţine acces la site şi la serviciile şi informaţiile puse la dispoziţie prin intermediul acestuia trebuie să obţineţi acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveţi la dispoziţie tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer şi un modem sau alt echipament de acces. TRANSILVANIA TV NEWS nu îşi asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.

REGULI DE UTILIZARE:

Nu sunt permise:

  • – copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor şi informaţiilor existente pe acest site;
  • – încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informaţiilor publicate, sau încercarea de a acţiona în acest scop;
  • – încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din reţeaua TRANSILVANIA TV NEWS sau accesarea oricăror servere sau servicii din reţeaua TRANSILVANIA TV NEWS care nu sunt publice, fără autorizaţie explicită în scris din partea rețelei
  • – încercarea de a interveni în funcţionarea serverelor de hosting sau în reţeaua TRANSILVANIA TV NEWS prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;
  • – folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese;

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. TRANSILVANIA TV NEWS va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autorităţile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări. 4. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI TRANSILVANIA TV NEWS îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parţial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţia vizitatorilor şi a utilizatorilor prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă. TRANSILVANIA TV NEWS nu este răspunzătoare faţă de utilizatori, orice terţă persoană fizică sau juridică sau instituţie pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului. TRANSILVANIA TV NEWS poate schimba în orice moment conţinutul şi condiţiile defolosire a site-ului. Noile condiţii devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site şi nu au caracter retroactiv.

ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE

Acceptând să utilizaţi acest site, declaraţi în mod expres şi implicit că înţelegeţi că sunteţi de acord cu următoarele: – utilizarea site-ului se facepe propria răspundere; TRANSILVANIA TV NEWS se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanţiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop. TRANSILVANIA TV NEWS nu oferă nicio garanţie că: – informaţiile vor împlini toate cerinţele dumneavoastră; – serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori; – rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea informaţiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere; – calitatea oricăror produse, servicii, informaţii sau altor materiale cumpărate sau obţinute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerinţele; – orice eroare de program va fi corectată. Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi servicii din conţinutului site-ului. Niciun sfat sau alte informaţii orale sau scrise, obţinute de la site sau prin intermediul serviciilor site-ului nu constituie o garanţie, dacă nu este stipulata expres în termenii şi condiţiile de utilizare.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

TRANSILVANIA TV NEWS nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoinţă, posibilităţii de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă TRANSILVANIA TV NEWS a fost informată anterior de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din: – utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului; – costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informaţii sau servicii achiziţionate sau obţinute, mesaje primite, tranzacţii începute prin/de pe site; – acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului; – declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului; – orice altă problemă legată de serviciile site-ului. Dacă se consideră că orice material pus la dispoziţie pe site, postat pe site de către terţi sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situaţii la rubrica CONTACT Pentru secţiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conţinutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora.TRANSILVANIA TV NEWS îşi rezervă dreptul de şterge de pe site acele opinii care contravin termenilor şi condiţiilor de utilizare asite-ului sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terţilor. Acest site este oferit în această formă fără alte garanţii. TRANSILVANIA TV NEWS nu este şi nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilităţi sau alte defecte ale acestui site sau ale conţinutului său.