Mihai, Îngerul Alb al lui Dumnezeu (VIDEO)

Trăiește în Mediaș, îl cheamă Mihai și urmează cu răbdare, osârdie și sfințenie întortocheatele Căi ale Domnului. Conducătorul Lumii i-a apărut în vis, l-a mângâiat pe obraji și i-a spus că el este Îngerul Lui Alb, mântuitorul poporului evreu și aducătorul păcii pe pământ. Mărturisește că de atunci simte că este alt om, că a renăscut. A urmat un alt vis, în care Dumnezeu i-a cerut să stârpească terorismul și să-i aducă pe Calea cea Dreaptă pe adepții care au căzut pradă violenței organizate. Un nou vis, încă o poruncă divină: Mihai – Îngerul Alb al lui Dumnezeu – trebuie să stopeze cerșetoria. Soluția ar fi instituirea unei noi taxe în sprijinul celor care stau cu mâna întinsă la mila celorlalți. A fost să fie și al patrulea vis, în care Atotputernicul s-a arătat preocupat de flagelul secolului XXI – drogurile. Mihai susține că Divinitatea astfel a grăit: „alternativa la drogurile de mare risc este marijuana și ea trebuie legalizată”. Mare este Puterea și Mila Domnului ! Aducătorul păcii pe pământ susține că sufletul său este împărțit în trei, așijderea unității tainice în credința creștină a celor trei fețe ale divinității care-L întruchipează pe Dumnezeu. Detaliază: o  treime aparține României, o alta Israelului și ultima parte, cu un procent mai mare decât restul, este destinată Statelor Unite ale Americii, firesc altminteri, căci sunt mai multe… Netulburat, dezvăluie că este deținătorul adevărului absolut, pe care, însă, nu-l poate împărtăși muritorilor de rând.

Îngerul Alb lucrează fără odihnă în slujba umanității, nici noaptea nu pune geană pe geană până termină de consemnat faptele semenilor și strădania sa în a-i determina să ajungă la „momentul zero”, când niciun muritor nu se va mai teme de nimic și sufletele tuturor vor fi pătrunse de credință. Se roagă să să să fie dăruit cu înțelepciune, Îi trimite Creatorului un pupic în înaltul bolții cerești și abia apoi se întinde în pat. Închide ochii doar pentru a primi o nouă însărcinare dumnezeiască.

Un film de:

Dan Grigore Duțu

Cristian Deacu

Fii primul care comentează!